Laukiame jūsų „Akademinėje vadybos ir administravimo asociacijoje“! Tikimės, jog bendromis jėgomis pakelsime vadybos teorijos bei praktikos kokybę ir prestižą Lietuvoje.

Mūsų tikslas − sutelkti akademinės bendruomenės bei privataus sektoriaus vadybos ir administravimo specialistus profesiniam tobulėjimui bei imti keisti pasyvų jų sambūvį į aktyvią, visoms pusėms naudingą sąveiką.

Narystė Asociacijoje atveria galimybes:

 • Gauti profesionalią tos pačios ar artimos srities kolegų pagalbą, sprendžiant aktualius darbo praktikos klausimus. Kitaip tariant, kelti klausimus ir gauti atsakymus dėl veiklos vadybinių problemų.
 • Tapti žinomu profesinės srities specialistų tarpe (ne tik savo universitete, kolegijoje, regione), įsijungti į sau lygių bendruomenę, kuriant ryšius klubinės veiklos stiliumi.
 • Susirasti bendraminčių moksliniams tyrimams, verslui, projektams.
 • Didinti darbdavių ir klientų pasitikėjimą jūsų profesionalumu, kadangi dalyvavimas Asociacijoje viešai patvirtina jūsų siekį bei pastangas tobulėti ir drąsą tarti „Aš patikimas, aš prieinamas, aš aktyvus!“
 • Kelti profesinę kompetenciją, perimti patirtį iš kolegų,  dalyvaujant Asociacijos renginiuose ir veiklose.

Kalbant apie institucinę narystę, ypatinga tai, kad ji nepririšama prie konkretaus asmens. Tad jei vieno mėnesinio susitikimo tema domina vienus dėstytojus ar darbuotojus, o kito – kitus, jie visi gali dalyvauti atitinkamuose renginiuose pagal savo interesus. Institucinė narystė pažangioms aukštosioms mokykloms bei įmonėms suteikia progą efektyviai ir nebrangiai pasirūpinti savo darbuotojų kvalifikacija ir bendrosiomis kompetencijomis.

Individuali narystė taip pat turi savo papildomą naudą, lyginant su institucine: Asociacijos narys, jei to pageidauja, gali būti įtrauktas į atvirą narių sąrašą AVADA tinklapyje. Čia jis gali paskelbti trumpą informaciją apie savo profesinius pasiekimus ir tikslus. Tokiu būdu jis didina savo žinomumą ir pasiekiamumą pasiūlymams dalyvauti projektuose, mokslo tyrimuose, darbui mokslo institucijose ir pan.

Narystės įgijimo ir atsisakymo Asociacijoje tvarka:

 1. Norintys tapti asociacijos nariais, teikia prašymą raštu Asociacijos prezidentui. Sprendimą dėl narystės priima Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) paprasta balsų dauguma.
 2. Stojamąjį mokestį sudaro 35 Lt fiziniam asmeniui ir 200 Lt juridiniam asmeniui. Jis sumokamas drauge su nustatyto dydžio metiniu nario mokesčiu.
 3. Asociacijos nariai gauna nustatyto pavyzdžio nario pažymėjimą. Pažymėjimas liudija priklausymą Asociacijai, bet nesuteikia jokių lengvatų ar privilegijų.
 4. Asociacijos buveinėje yra visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
 5. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikdami prašymą Valdybai. Tuo atveju nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos negrąžinami.
 6. Asociacijos nariai iki kitų finansinių metų be objektyvių priežasčių nesumokėję nustatyto nario mokesčio, laikomi pašalintais iš Asociacijos.
 7. Atskirais atvejais, už grubius profesinės etikos pažeidimus, nariai gali būti šalinami iš Asociacijos. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Valdyba balsų dauguma. Tuo atveju nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos negrąžinami.

Dėl narystės kreipkitės į Asociacijos prezidentę prof. dr. Agota Giedrę Raišienę (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. +370 698 73 190).

Visos teisės saugomos © 2014 - 2016 avada.lt