2013 metų gegužės 7 dieną Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA), atstovaujama prezidentės dr. Agotos Giedrės Raišienės, ir Volynės Vadybos ir ekonomikos institutas (VIEM), Ukraina, atstovaujamas rektoriaus prof. dr. Artur Horbovyy, sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria šalys įsipareigoja sutelkti žmonių išteklius, leidžiant mokslo darbų žurnalą "Contemporary Research on Management and Administration".

 

2013 metų gegužės 14 dieną tarp Akademinės vadybos ir administravimo asociacijos (AVADA) ir Tarptautinės viešojo ir nevyriausybnio sektoriaus marketingo asociacijos (IAPNM), Ispanija-Portugalija, pasirašyta tarpusavio partnerystės sutartis. AVADA ir IAPNM vadovai dr. Agota Giedrė Raišienė ir prof.dr. Jose Luis Vazquez sutarė bendromis abiejų Asociacijų pastangomis užtikrinti aukštą mokslo darbų žurnalo "Contemporary Research on Management and Administration" kokybę.

Visos teisės saugomos © 2014 - 2016 avada.lt